Podsumowanie - 2023 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok 

Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczacych współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej i finanansowej, w tym informacje o wspólnych zespołach i działaniach zrealizowanych we współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

Miłej lektury!

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej