Akty prawne regulujące działalność jednostek pomocniczych Miasta Poznania

Poniżej znajdą Państwo linki do aktów prawnych regulujących działalność jednostek pomocniczych

Statut Miasta Poznania - Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r.

uchwała Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla

zarządzenie Nr 476/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 maja 2019 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości

uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych - osiedli

zarządzenie Nr 416/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli

zarządzenie Nr 26/2011/K Prezydenta Miasta Poznania z 9 czerwca 2011 r. w sprawie współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami.

Statuty poszczególnych Osiedli zostały umieszczone w fiszkach poświęconych każdemu z osiedli z zakładce "Lista osiedli".