Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 585/2022 28-11-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- spr_UA-VI.6743.2338.2022 25-11-2022 Zgłoiszenie budowy sieci wodociagowej -przyłącza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej
- spr_UA-VII.6743.2328.2022 24-11-2022 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowo- kanalizacyjnąw ulicach Mimikowo i Hrubieszowska
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 131/2022 14-11-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego
- spr_UA-VII.6743.2225.2022 08-11-2022 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 134/2022 04-11-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zasilania elektroenergetycznego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1102/2022 28-10-2022 Pozwolenie na budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku handlowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 19-10-2022 pozwolenie na budowę - budowa sieci elektroenergetycznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 18-10-2022 Ustalenie lokalizcji inwestycji celu publicznego dlaprzebudowy sieci elektroenergetycznej dla umożliwienia budowy budynku mieszkalnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1047/2022 17-10-2022 Pozwolenie na rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 510/2022 17-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym
- spr_UA-VI.6743.2073.2022 17-10-2022 Zgłoszenie przebudowy drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, polegajaca na budowie sieci i urządzeń elektrycznych oświetlenia przejść dla pieszych
- spr_UA-VI.6743.2059.2022 13-10-2022 Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnieniadn 63 PE
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-10-2022 Pozwolenie na rozbudowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 120/2022 12-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 12-10-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku socjalno- biurowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1021/2022 11-10-2022 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr. 2746/2017 dot. rozbudowa,przebudowa wraz z nadbudową budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z częścią usłudową
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 11-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zespołu sześciu budynków mieszklanych jednorodzinnych w zabudowie -dwa budynkui wolnostojace i cztery budynki bliźniaczej wraz z mozliwością realizacji budynków garazowo-gospodarczych
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 495/2022 06-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budwy wiaty nad dystrybutorem, posadowienie zbiornika podziemnego LPG i dystrybutora LPG
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 488/2022 04-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-10-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociagowej w ul. J. Piłsudskiego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 03-10-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociagowej DN 100 ok 680m: DN150 ok 715m
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 30-09-2022 Pozwolenie na przebudowę elewacji budynku handlowo- usługowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 484/2022 29-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi z parkingiem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 978/2022 29-09-2022 Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-09-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy skrzyżowania ul.Kowalewickiej z ul. Haliny Konopackiej obejmujaca budowę skrzyżowania typu rondo wraz z oświetleniem , odwodnieniem i kanałem technologicznym oraz przebudową niezbędnych elementów infrastruktury technicznej
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-09-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 100mm ok 320m, DN150mm ok 440mm i sieci kanalizacyjnej DN200mm ok 155m i DN 200mm ok 80m
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 940/2022 19-09-2022 Pozwolenie na docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą balustrad i naprawą płyt loggii
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 16-09-2022 Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy wysokoparametrowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków w ramach likwidacji grupowego węzła cieplnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 465/2022 15-09-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla garażu
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 14-09-2022 Pozwolenie na budowę sieci gazowej n/c dn 125
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 06-09-2022 Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy układu dróg powiatowych wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego w ramach zadania pn.: ,,budowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Lutyckiej i Golęcińskiej w Poznaniu"
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 446/2022 31-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Mateckiego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 31-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dlabudowy budynku mieszkalno- usługowego z pomieszczeniami na cele zamieszkania zbiorowego - dom studencki
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 30-08-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zasilania elektroenergetycznego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 26-08-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN-15kV z linią Światłowodową oraz słupem kablowym w ramach zadania Budoa stacji 110kV Szczepankowo w celu rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na jednej płycie garażowej wraz z usługami i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na jednej płycie garażowej wraz z usługami i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 860/2022 23-08-2022 Pozwolenie na przebudowę elewacji budynku handlowo-usługowego
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 97/2022 22-08-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 18-08-2022 Pozwolenie na budowę zadaszonych boksów na przechowywanie odpadów
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 18-08-2022 Pozwolenie na rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 10-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy zespołu 7 budynków usługowych
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 824/2022 05-08-2022 Pozwolenie na budowę elektroenergatycznej sieci kablowej SN-16kV
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 05-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalno-usługowego z pomieszczeniami przeznaczonymi na cele zamieszkania zbiorowego-dom studencki
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 05-08-2022 Pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 779/2022 22-07-2022 Pozwolenie na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 39 w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 91/2022 20-07-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy pasa drogowego wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż trasy PST
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 383/2022 18-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biuro
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 385/2022 18-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku usługowo-handlowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 13-07-2022 Pozwolenie na docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą balustrad i naprawą płyt loggii
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 08-07-2022 Pozwolenie na budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku handlowego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu koniec 07-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usłygowo-handlowy
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 30-06-2022 Pozwolenie na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu dróg powiatowych wraz z likwidacją skrzyżowania jednopoziomowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 30-06-2022 Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Koszalińskiej z ul. Literacką
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 30-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla ustawienia kontenera
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 27-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla garażu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 667/2022 24-06-2022 Pozwolenie na budowę urządzenia reklamowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 24-06-2022 Pozwolenie na budowę zbiornika retencyjnego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego koniec 23-06-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla punktów regulacyjno-pomiarowych na magistralach PSW i wymiana zasów na przepustnice. Zakres III
Strona 1 2 51