Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wykazy nie uwzględniają późniejszych zmian decyzji wynikających np. z ewentualnych odwołań, sposobów ich rozstrzygnięć oraz wyeliminowania z obiegu prawnego a także ostateczności decyzji.
Wyszukiwarka
Rodzaj dokumentu (Pole obowiązkowe)
Lokalizacja
np. "pl. Kolegiacki 17", "Zygmunta Noskowskiego 12/14"
 
 
 
podanie/decyzja nr decyzji data przedmiot podania/decyzji
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 1187/2022 23-11-2022 Pozwolenie na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wolnostojącego wraz z termomodernizacją budynku i remontem budynku garażu
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1124/2022 07-11-2022 Zmiana pozwolenia na budowę decyzji 1610/2021, sprawa UA-VII.6740.1250.2021 w zakresie stanowiska do mycia samochodów i sprzętu pożarniczego, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz kontener magazynowy z pomieszczeniem gospodarczym
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 530/2022 28-10-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla domu mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 126/2022 26-10-2022 ustalenie warunków zabudowy dla adaptacji powierzchni strychowej na cele mieszkalne - 7 mieszkań
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 06-10-2022 Zmiana pozwolenia na budowę decyzji 1610/2021, sprawa UA-VII.6740.1250.2021 w zakresie stanowiska do mycia samochodów i sprzętu pożarniczego, miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych oraz kontener magazynowy z pomieszczeniem gospodarczym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pozytywna 111/2022 05-10-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu pomocniczego, kontenera pomocniczego oraz wiaty
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 03-10-2022 Pozwolenie na nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wolnostojącego wraz z termomodernizacją budynku i remontem budynku garażu
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 26-09-2022 Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 21-09-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej DN 100mm ok 320m, DN150mm ok 440mm i sieci kanalizacyjnej DN200mm ok 155m i DN 200mm ok 80m
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 932/2022 15-09-2022 Pozwolenie na rozbiórkę pawilonu handlowego
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 07-09-2022 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu pomocniczego, kontenera pomocniczego oraz wiaty
- spr_UA-VII.6743.1736.2022 31-08-2022 Zgłoszenie zamiaru wyniany wewnętrznej instalacji gazowej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części koniec 26-08-2022 Pozwolenie na rozbiórkę pawilonu handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 875/2022 25-08-2022 Pozwolenie na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jendorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 431/2022 23-08-2022 Ustalenie Warunków zabudowy dla nadbudowa, przebudowai termomodernizacja budynku jednorodzinnego
- spr_UA-VII.6743.1595.2022 12-08-2022 Zgłoszenie wykonania rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 08-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na wielorodzinny
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 08-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla nadbudowy garażu o pomieszczenie mieszkalne
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 08-08-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania garażu na mieszkanie
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 375/2022 14-07-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg publicznych 729/2022 11-07-2022 Pozwolenie na budowę urzadzenia reklamowego nr 479
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 691/2022 30-06-2022 Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu
- spr_UA-VII.6743.1278.2022 30-06-2022 Zgłoszenie zamiaru przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 15-06-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla domu mieszkalnego wielorodzinnego
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 290/2022 31-05-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części hali magazynowej z zapleczem socjalnym na sale sportową-centrum wspinaczkowe
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 26-05-2022 Pozwolenie na budowę urzadzenia reklamowego nr 479
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 24-05-2022 Ustalenie Warunków zabudowy dla nadbudowa, przebudowai termomodernizacja budynku jednorodzinnego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 16-05-2022 Pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz pylonem reklamowym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 02-05-2022 Pozwolenie na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jendorodzinnego dwulokalowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren dróg wewnętrznych 442/2022 29-04-2022 Pozwolenie na budowę drogi osiedlowej
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 395/2022 21-04-2022 Pozwolenie na modernizację (wzmocnienie) telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 40011 zainstalowanego na istniejącym obiekcie budowlanym poprzez wymianę elementów konstrukcyjnych-zastrzałów antenowych konstrukcji wsporczych
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 12-04-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wolnostojącego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - handel 293/2022 31-03-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku usługowo-handlowego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - kultura 280/2022 29-03-2022 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1970/2021, sygn.spr. UA-VII.6740.2048.2021 dot. budowy chodnika pomiędzy przedszkolem nr 188 Dębowe Ludki, a parafią Bł. Poznańskiej Piątki
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 15-03-2022 Pozwolenie na przebudowę obiektu handlowo-usługowego (projekt budowlany zamienny do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 571/2020 z dnia 20.03.2020)
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 11-03-2022 Pozwolenie na budowę drogi osiedlowej
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części koniec 09-03-2022 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1970/2021, sygn.spr. UA-VII.6740.2048.2021 dot. budowy chodnika pomiędzy przedszkolem nr 188 Dębowe Ludki, a parafią Bł. Poznańskiej Piątki
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 113/2022 04-03-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku jednorodzinnego
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 04-03-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części hali magazynowej z zapleczem socjalnym na sale sportową-centrum wspinaczkowe
- spr_UA-VII.6743.261.2022 14-02-2022 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej
Decyzja o warunkach zabudowy - pozytywna 81/2022 10-02-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowie drogi osiedlowej pomiędzy budynkami nr 8 i 17C
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 11/2022 04-02-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy obiektu usługowo-handlowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 04-02-2022 Pozwolenie na rozbudowę budynku usługowo-handlowego
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 03-02-2022 Pozwolenie na modernizację (wzmocnienie) telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr 40011 zainstalowanego na istniejącym obiekcie budowlanym poprzez wymianę elementów konstrukcyjnych-zastrzałów antenowych konstrukcji wsporczych
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 01-02-2022 Ustalenie warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącefo jedenastokondygnacyjnego z garażem podziemnym dwukondygnacyjnym
Podanie o lokalizacje inwestycji celu publicznego - Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego w toku 15-01-2022 ustalenie lokalizacji celu publicznego dla budowy i przebudowy chodników
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 23-12-2021 Pozwolenie na rozbudowę budynku usługowo-handlowego o pomieszczenie odkupu butelek
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1970/2021 21-12-2021 Pozwolenie na budowę chodnika pomiędzy przedszkolem nr 188 Dębowe Ludki, a parafią Bł. Poznańskiej Piątki
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 151/2021 10-12-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowy obiektu mieszkalnego wielorodzinnego z usługą w parterze
Decyzja o warunkach zabudowy - odmowna 153/2021 10-12-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy istniejącego obeiktu przemysłowego ze zmianą funkcji na usługową
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej 1936/2021 09-12-2021 Pozwolenie na przebudowę, wykonanie otworu drzwiowego w wen. ścianie nośnej pomiędzy mieszkaniami w bud. mieszkalnym wielorodzinnym
- spr_UA-VII.6743.2430.2021 30-11-2021 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w lokalu nr 6
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 24-11-2021 Pozwolenie na budowę chodnika pomiędzy przedszkolem nr 188 Dębowe Ludki, a parafią Bł. Poznańskiej Piątki
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 16-11-2021 Pozwolenie na przebudowę, wykonanie otworu drzwiowego w wen. ścianie nośnej pomiędzy mieszkaniami w bud. mieszkalnym wielorodzinnym
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zieleni 1841/2021 15-11-2021 Pozwolenie na odwodnienie fosy Fortu IXa, budowa przepompowni w istniejącej studni, wewn. instalacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, wewn. instalacji elektroenergetycznej
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 12-11-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla budowie drogi osiedlowej pomiędzy budynkami nr 8 i 17C
Podanie o warunki zabudowy - Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w toku 04-11-2021 Ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku jednorodzinnego
Decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub o realizacji inwestycji drogowej - teren zabudowy usługowej - inna 1610/2021 27-09-2021 Pozwolenie na budowe stanowiska do mycia pojazdów i sprzętu pożarniczego, miejsc postojowych samochodów ciężarowych oraz kontenera magazynowego z pomieszczeniem gospodarczym
Podanie o pozwolenie na budowę i rozbiórkę lub o realizację inwestycji drogowych - Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części w toku 20-09-2021 Pozwolenie na odwodnienie fosy Fortu IXa, budowa przepompowni w istniejącej studni, wewn. instalacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, wewn. instalacji elektroenergetycznej
- 426/2021 10-09-2021 Zgłoszenie budowy telekomunikacyjnej linii kablowej w relacji Posir - Szkoła Aspirantów PSP
Strona 1 2 20