Awans zawodowy nauczyciela

Procedura zdobywania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego (mianowanego, kontraktowego, dyplomowanego)  została określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 26.07.2018 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018.1574) oraz  Kartą Nauczyciela (Dz.U.2018.967 j.t. ).


Wniosek o wszczęcie postępowania- mianowanie.

Załączniki


RODO

Załączniki