Wydarzenia na planie Pokaż na planie

Ochrona danych osobowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty praktyczne

2019-11-18 ( poniedziałek )
17:00-20:00
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406 sala A na parterze

Miasto Poznań i Lipiński Mierzwicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. Ochrona danych osobowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - aspekty praktyczne

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Szkolenie jest adresowane do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcieliby dowiedzieć

się, jak wdrożyć i stosować na co dzień regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Termin: 18 listopada 2019 r., godz.17:00 - 20:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Podczas szkolenia będziemy rozmawiać o tym:

  • Czym jest RODO? Jaki jest terytorialny i czasowy zakres jego obowiązywania? Czy oprócz RODO do przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują także inne przepisy prawa?
  • Co oznaczają podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych - czym są dane osobowe, jakie są ich rodzaje, kiedy dochodzi do przetwarzania danych osobowych, kim są: administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca danych, inspektor ochrony danych osobowych?
  • Jakie zasady obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych?
  • Kiedy, i o czym, należy informować osoby, których dane przetwarzamy?
  • Jakie są uprawnienia osób, których dane przetwarzamy? Kiedy, i w jaki sposób osoby te mogą realizować przysługujące im uprawnienia?
  • Jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych? O czym powinien pamiętać? Jaką dokumentację powinien prowadzić?
  • W jaki sposób należy zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych przy ich powierzeniu podmiotowi przetwarzającemu? Czy konieczne jest zawarcie umowy z takim podmiotem? Co powinno znaleźć się w takiej umowie?
  • Jaka odpowiedzialność grozi za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

Szkolenie poprowadzą:

adwokat Ewelina Mierzwicka

W swojej praktyce zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych oraz obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie w transakcjach związanych z łączeniem, podziałem i przekształceniem spółek prawa handlowego, reprezentując zarówno zbywców, jak i nabywców aktywów. Doradzała w procesach związanych z przygotowaniem przedsiębiorstw rodzinnych do przejęcia zarządu przez kolejne pokolenie (sukcesja).

radca prawny Hubert Lipiński

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej oraz ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów - zarówno polskich, jak i zagranicznych - w negocjacjach oraz w sporach sądowych i w postępowaniach przed organami administracji. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
  • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!