19 listopada 2008 w Warszawie, na specjalnej uroczystości
podsumowującej zorganizowany przez Polską Agencję Narodową FRSE (Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół), I Ogólnopolski Konkurs COMENIUS W INTERNECIE przyznano II nagrodę witrynie projektów szkolnych Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu (os. Bohaterów II Wojny Światowej 29).

Przedszkole nr 89 w XV edycji konkursu "Zielony Poznań" przeszło pomyślnie dwa etapy w kategorii na najładniejszy
ogród przydomowy i otrzymało dyplom uznania od Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego.

W dniu 14 listopada 2008 roku odbył się XIV Walny Zjazd SZS "Wielkopolska", podczas którego wręczano medale i nagrody za zasługi dla rozwoju sportu szkolnego.

Spośród nagrodzonych szkół były trzy szkoły podstawowe, trzy gimnazja i trzy szkoły ponadgimnazjalne z całego województwa.
W szczególny sposób, na pierwszym miejscu wśród szkół podstawowych, została wyróżniona Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu.