Jak utrzymać kondycję fizyczną i zdrowie psychiczne uczniów w czasie nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19 - II polsko-gruzińska telekonferencja już za nami

W czwartek (1.04.2021 r.) odbyła się już druga polsko-gruzińska wideokonferencja. Poświęcona była ona problemom, które wynikają z trwającego ponad rok nauczania zdalnego.

Zrzut ekranu z wideokonferencji - grafika artykułu
Jak utrzymać kondycję fizyczną i zdrowie psychiczne uczniów w czasie nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19 - druga polsko-gruzińska telekonferencja już za nami

Konferencja miała na celu umożliwić wymianę doświadczeń między polskimi a gruzińskimi szkołami, w radzeniu sobie z konsekwencjami zdalnego nauczania. Jak wskazuje temat wydarzenia, skupiono się na dwóch głównych obszarach. Pierwszym zagadnieniem było zdrowie fizyczne, a drugim dobrostan psychiczny, a nawet psychospołeczny.

Obie strony zgodnie stwierdziły, że nikt nie był przygotowany na tak nagłe wprowadzenie nauczania zdalnego, dlatego też pierwszym krokiem, który został podjęty, było przeprowadzenie ankiety mającej na celu zbadanie zapotrzebowania na sprzęt teleinformatyczny. Kolejnym działaniem było pozyskanie i zabezpieczenie środków na ten cel, a następnie wyposażenie uczniów, uczennic oraz kadry pracowniczej placówek w niezbędny sprzęt, oraz zapewnienie dostępu do internetu.

Nauczanie na odległość niesie ze sobą wiele konsekwencji, jednak pozwala również na wprowadzenie wielu zmian, które pozwolą urozmaicić proces edukowania młodzieży i zainteresowania ich nowymi rzeczami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

- Mija już 10 lat od kiedy szkoły z Poznania i Kutaisi nawiązały ze sobą współpracę. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że nasza wieloletnia współpraca mimo przeciwności, które przyniósł nam COVID-19, nadal funkcjonuje, a wręcz rozkwita. W poprzedniej konferencji, która miała miejsce pod koniec zeszłego roku, uczestniczyło 6 szkół (5 z Poznania i 1 z Kutaisi), kolejne spotkanie pozwoliło na integrację między aż 14 szkołami (7 z Poznania i 7 z Gruzji). Obie strony są zadowolone ze współpracy i już dziś umówiliśmy się na trzecią konferencję, którą planujemy zorganizować we wrześniu - opowiada o czwartkowej konferencji Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty UMP.

Dyrektor Collage Iberia - Irakli Avaliani zaproponował możliwość polsko-gruzińskiej wymiany, gdzie uczestniczyliby zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Co więcej, tego typu wymiana nie musiałaby się wiązać z wyjazdem zagranicę, ponieważ mogłaby wykorzystać w pełni narzędzia do nauki zdalnej i bez wychodzenia z domu uczestniczyć w wymianie międzynarodowej.

sieci społecznościowe