Konferencja "Poznańskie szkoły przeciw dyskryminacji"

22 lutego 2021 r. odbyła się konferencja, na której przedstawiciele poznańskich szkół rozmawiali na temat zajęć antydyskryminacyjnych realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez Wydział Oświaty.

Zdjęcie dekoracyjne - grafika artykułu
Konferencja "Poznańskie szkoły przeciw dyskryminacji"

Zajęcia antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach realizowane są od stycznia 2018 r. i odbywają się na zasadzie konkursu. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły, przedstawiając program zajęć opracowany przez nauczycieli danej szkoły z założonymi celami i metodami pracy.

Edukacja antydyskryminacyjna, którą realizują poznańskie szkoły, skupia się przede wszystkim na:

  1. wiedzy: uczeń wie/poznaje mechanizmy dyskryminacji, jej konsekwencje, zdobywa wiedzę na temat grup dyskryminowanych i ruchów emancypacyjnych, uczy się o prawach człowieka,
  2. umiejętnościach: uczeń umie/ uczy się jak przeciwdziałać dyskryminacji, jak skutecznie reagować na zachowania dyskryminacyjne, rozwija/ poznaje umiejętności wzmacniania osób/grup dyskryminowanych,
  3. postawach: uczeń kształtuje postawę równościową uznającą godność, wolność i równość wszystkich osób, kształtowana jest świadomość  własnych uprzedzeń i stereotypów, rozwija odwagę cywilną (reagowanie na nawet najmniejsze formy przemocy i wykluczenia).

- Warto promować działania edukacyjne związane z tematyką antydyskryminacyjną realizowane przez poznańskich nauczycieli wśród poznańskich uczniów, zarówno dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, jak i również młodzieży w szkołach średnich. Dorosłych ludzi, którzy ulegli już wpływom różnych stereotypów, ciężko nauczyć szacunku i tolerancji względem drugiego człowieka. Należy oczywiście próbować do samego skutku, jednak dzieci i młodzież to jest nasza przyszłość i powinniśmy w nich inwestować jak najwięcej. Prezentacje, które zostaną nam zaprezentowane, pokażą, jak poznańscy uczniowie walczą ze stereotypami i starają się stworzyć w naszym mieście przestrzeń, w której każdy czuje się swobodnie, bez szykanowania i nienawiści  - rozpoczął konferencję swoją wypowiedzią Zastępca Prezydenta Miasta Poznania pan Mariusz Wiśniewski.

Przez 3 lata zrealizowano ponad 260 programów, które w różnorodnych formach i treściach dawały uczniom możliwość rozmów o tolerancji, prawach człowieka, szacunku i otwartości.

W konferencji uczestniczyli nie tylko nauczyciele realizujący zajęcia antydyskryminacyjne oraz uczniowie, którzy w tych zajęciach brali udział, ale również osoby, które dopiero planują to zrobić.

- Życiu nie możemy dołożyć więcej dni, ale dniom możemy dołożyć więcej życia. Powinniśmy pamiętać, że każdy z nas jest wartościowy, mimo iż każdy z nas jest inny. Bez względu na to jak bardzo się różnimy, to wszyscy zasługujemy na szacunek. Edukacja antydyskryminacyjna zmienia człowieka na lepsze i dzięki niej możemy budować nowy lepszy świat. Od 24 lutego rusza nowa edycja konkursu, dlatego zachęcamy dyrektorów szkół i nauczycieli, by tworzyli zajęcia antydyskryminacyjne i składali wnioski, by realizować je przy wsparciu Wydziału Oświaty. Każdy, kto należy do społeczności szkolnej, powinien czuć się sobą i czuć się jak u siebie - mówił podczas telekonferencji Wiesław Banaś, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty.

Konferencji przewodniczyła Hanna Janowicz, kierownik I Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych, która koordynuje sprawy związane z konkursem na zajęcia antydyskryminacyjne.

Kilka poznańskich szkół (XIV LO, SP 26, SP 18, ZSŁ, SP 91 i XII LO) podzieliło się swoimi doświadczeniami z organizowania i prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych. Przedstawiciele szkół w formie krótkich prezentacji przedstawili swoje spostrzeżenia w zakresie akceptacji wśród rówieśniczek i rówieśników, postrzegania inności oraz wielu innych istotnych tematów.

- Jestem głęboko wzruszona zaprezentowanymi przez was projektami. Miałam inny plan na swoją wypowiedź, jednak całkowicie mi się on zburzył, ale to bardzo dobrze, ponieważ jest to efekt tego co tu zobaczyłam. Wiedziałam, że będą efekty waszej ciężkiej pracy, dzięki której uczniowie czują się lepiej w przestrzeni szkolnej. Jestem dumna z waszego poświęcenia i zaangażowania, które w to włożyliście. Od kilku lat rozmawialiśmy, jak istotne są zajęcia antydyskryminacyjne i wspólnie kreowaliśmy przestrzeń, w której mogą one zaistnieć i być realizowane. Piszcie do nas (Rady Miasta Poznania), jeżeli macie pomysł, który chcecie zrealizować lub czegoś potrzebujecie, postaramy się wam pomóc - podsumowała konferencję Marta Mazurek, Radna Miasta Poznania, dla której tematy równości i antydyskryminacji są bliskie sercu.

KB

sieci społecznościowe