Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją będą dostępne przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

Rekrutacja - grafika artykułu
Rekrutacja

Wydział Oświaty informuje, że Rada Miasta Poznania Uchwałą nr XXII/401/VIII/2020 z dnia  21 stycznia 2020 r. uchwaliła kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  
Jednocześnie informujemy, że Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 65/2020/P z dnia 30.01.2020 r. przyjęto harmonogram w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
Wszelkie dokumenty związane z rekrutacją będą dostępne przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/.  

Załączniki