Młodzi Poznaniacy wiedzą co zrobić z tym deszczem!

Retencjonowanie i ochrona wód są jednym ze szczególnych wyzwań w dobie postępujących zmian klimatycznych. Spółka Aquanet Retencja podejmuje w tym celu szereg działań edukacyjnych, skierowanych również do najmłodszych Poznaniaków.

Młodzi Poznaniacy wiedzą co zrobić z tym deszczem! - grafika artykułu
Młodzi Poznaniacy wiedzą co zrobić z tym deszczem!

7 czerwca miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego realizowanego w ramach kampanii edukacyjnej "Co zrobić z tym deszczem?" realizowanej przez spółkę Aquanet Retencja. Podobnie jak w ubiegłym roku, akcja skierowana była do uczniów i uczennic klas czwartych szkół podstawowych na terenie miasta Poznania. W roku 2024 honorowy patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Poznania.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest zwiększanie świadomości dzieci na temat korzyści płynących z gromadzenia zasobów wodnych, ze szczególnym akcentem na wykorzystanie wody deszczowej w domach, ogrodach i przestrzeni wokół budynków wielorodzinnych. Ponadto, podejmowane działania promują zrównoważony rozwój miasta oraz aktywizują lokalną społeczność do podejmowania inicjatyw mających na celu efektywne wykorzystywanie deszczówki.

Do wzięcia udziału zaproszono szkoły z Poznania, a udział wzięło 51 z nich. Pomiędzy szkoły rozdysponowano ponad 2800 sztuk każdego z wyprodukowanych materiałów. Zgłoszono 216 prac konkursowych, które zostały przygotowane w 48 klasach z 28 szkół podstawowych.

W drugiej edycji konkursu "Co zrobić z tym deszczem?" zwyciężył uczeń Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 10. Aquanet Retencja wybuduje w zwycięskiej placówce ogród deszczowy. Nagrody rzeczowe i wyróżnienia otrzymali również uczniowie SP 4, SP 14, SP 18, SP 21, SP 62, SP 74, SP 84, oraz SP 91.

Z uwagi na pozytywny odbiór prowadzonych działań wśród grona pedagogicznego oraz dyrekcji szkół, jak również duże zaangażowanie uczniów i uczennic, planowana jest kontynuacja akcji edukacyjnej.