Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół

Kategorie: naukowa, artystyczna, zawodowa, sportowa. Termin do 15 września 2023 r

NMP - grafika artykułu
NMP

Nagrody otrzymują uczniowie poznańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wykazali się w roku  szkolnym czyli od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą. Uczennice i uczniowie nagradzani są nagrodami finansowymi za swoje sukcesy na arenie krajowej czy międzynarodowej w kategoriach: naukowej, artystycznej, zawodowej, sportowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku oraz kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia, autocharakterystykę i informacje o ocenach. Komplet dokumentów należy złożyć w biurze podawczym Wydziału Oświaty UMP przy ulicy Libelta 16/20 lub bezpośrednio w pokoju 216  do 15 września 2023r.

Informacje tel. 61 878 42 69

Załączniki