Odnowiona elewacja szkoły przy ul. Różanej

Zakończyły się prace na dziedzińcu Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Różanej. Polegały na renowacji i konserwacji ściany wschodniej głównego gmachu. Przywrócona została także świetność tzw. domku woźnego oraz ponadstuletni mechanizm zegara wiszącego na poddaszu. Trwa procedura odbiorowa inwestycji.

Zakończyły się prace przy odnawianiu elewacji od strony dziedzińca Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Różane - grafika artykułu
Zakończyły się prace przy odnawianiu elewacji od strony dziedzińca Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Różanej

Ten historyczny budynek pięknieje od 2020 roku. Najpierw wyremontowane zostały elewacje zachodnia i północna szkoły oraz wschodnia sali gimnastycznej, a w tym roku skupiliśmy się na części od strony dziedzińca. Odnowione ściany od razu przykuwają wzrok, ale warto zwrócić też uwagę na okna, drzwi i detale architektoniczne. Na dziedzińcu znów można zobaczyć zegar wskazujący właściwą godzinę. Budynek o tak ciekawej architekturze jest ważny nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale i dla pozostałych poznanianek i poznaniaków - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Budynek u zbiegu ulic Różanej i Niedziałkowskiego ma ponad 100 lat, dlatego prace były realizowane pod nadzorem konserwatorskim. W czerwcu tego roku rozpoczęły się roboty na dziedzińcu, które zakończyły się w grudniu.

- Ważne było dla nas takie ułożenie harmonogramu, by jak najmniej zakłócić pracami lekcje. Tegoroczne roboty budowlane rozpoczęliśmy w czerwcu, gdy kończył się rok szkolny. Staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać lato, czyli czas, w którym uczniowie odpoczywali. Później wykonawca inwestycji tak organizował plac budowy, by możliwy był dostęp do budynku, a część robót realizowano w weekendy i po godzinach pracy placówki. Aktualnie prowadzimy procedurę odbiorową kończącą inwestycję  - mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Wschodnia elewacja szkoły była już zabrudzona i miała wiele rys, pęknięć. Podczas prac wykonawca skuł warstwy tynków wtórnych i uzupełnił je. Wszelkie ubytki w murze zniknęły. W trakcie robót odsłonięto ciekawe elementy kamienne, które pierwotnie zdobiły ścianę budynku. Po odpowiedniej konserwacji i renowacji znów są widoczne. W ramach zabezpieczenia przed wilgocią wykonana została również izolacja ścian fundamentowych.

Ta strona szkoły zyskała nowe okna, podobnie jak pozostałe ściany. Dzięki badaniom stratygraficznym sprawdzającym powłoki malarskie wiadomo, że oryginalna stolarka była niebieska. Nowe okna nawiązują kolorem do zabytkowych pierwowzorów. Ponadto wymieniono parapety wewnętrzne. Przeprowadzona została także renowacja stolarki drzwiowej, w ramach której zabytkowe drzwi również pomalowane zostały farbą zbliżoną do pierwowzoru.

Ważnym zadaniem była renowacja i konserwacja detali architektonicznych oraz wzmacnianie gzymsów. Odnowione zostały także kute elementy zegara zdobiącego elewację, takie jak tarcze i wskazówki. Może on znów odmierzać czas dzięki zainstalowaniu nowego mechanizmu. Oryginalny już nie był sprawny, ale jest wyeksponowany w gablocie na terenie szkoły. Ponownie przywrócono też świetność zegarowego dzwonka, który co pół godziny wydaje charakterystyczne dźwięki.

Renowacji poddano również filary podcienia arkadowego - są już bez ubytków i oczyszczone z zabrudzeń, mają jednolity, jasny kolor. Z kolei ławki w podcieniach zostały odnowione i pojawiły się również drewniane siedziska.

Wraz ze wschodnią elewacją głównego gmachu, odmienił się także tzw. domek woźnego. Tynk elewacji północnej i wschodniej został naprawiony i ujednolicony kolorystycznie, wyremontowane są ściany fundamentowe, wykonawca zajął się też wymianą stolarki okiennej i konserwacją stolarki drzwiowej. W ramach tego etapu renowacji poddano także ściany i sufit w podcieniach arkad od strony dziedzińca.

W poprzednich etapach wyremontowana została elewacja zachodnia i północna szkoły oraz wschodnia sali gimnastycznej. Oprócz naprawy i uzupełnienia tynku elewacyjnego wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, renowację podcieni arkadowych wejść, cokołu i filarów. Konserwacji poddano ozdobne detale, drzwi oraz okna, których część została wymieniona. Remont przeszły też schody zewnętrzne. Swój blask odzyskały płaskorzeźby z piaskowca, które przedstawiają sceny z bajek. Po zmyciu wtórnych powłok malarskich, oczyszczeniu zabrudzeń, uzupełnieniu ubytków i impregnacji znów można rozpoznać bohaterów opowieści.

Renowacja mogła dojść do skutku dzięki poprawkom budżetowym zgłoszonym przez radnych: Marcie Mazurek, Łukaszowi Mikule oraz Filipowi Olszakowi.

Pozostały do wykonania prace związane z otoczeniem szkoły, w głównej mierze dotyczące jej dziedzińca. W zakresie prac ostatniego etapu planowany jest remont posadzki pod arkadami od strony dziedzińca, wymiana nawierzchni placu dziedzińca. Zlikwidowana  ma być nawierzchnia asfaltowa, a nowa wykonana z kostki wraz z strefą zieloną. Powstać ma też wiata ogrodowa z zielnikiem szkolnym. Ważnym przedsięwzięciem będzie także przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie dziedzińca szkolnego oraz nasadzenia zieleni niskiej. 

RB, PIM

sieci społecznościowe