Rekrutacja do szkół podstawowych

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół podstawowych. W czwartek, punktualnie o godz. 12 ogłoszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Rodzice przyszłych uczniów mogli zapoznać się z nimi bezpośrednio w szkołach lub na stronach internetowych placówek. Teraz do 24 czerwca muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka.  

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół podstawowych - grafika artykułu
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół podstawowych

Łącznie do rozpoczęcie nauki w pierwszych klasach podstawówki zgłosiło się 3957 kandydatów, z czego 2540 do szkół obwodowych (dzieci te nie uczestniczyły w procesie rekrutacji). Na 1417 przyszłych uczniów, którzy brali udział w naborze (tzn. wybrali szkołę inną niż obwodowa) 1142 zakwalifikowało się wybranej przez siebie placówki. Pozostałe 275 osób, które nie zakwalifikowały się do żadnej ze wskazanych podstawówek, zostało przypisanych do swoich szkół obwodowych.

Na podstawie wyników rekrutacji w przyszłym roku szkolnym utworzone zostanie 177 oddziałów klas pierwszych - w tym 146 ogólnodostępnych, 21 sportowych, 9 integracyjnych oraz 1 eksperymentalny (w Szkole Podstawowej nr 83 "Łejery").

Dalsze działania

Rodzice uczniów, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, do 24 czerwca muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka (dotyczy to wyłącznie osób wybierających podstawówkę inną niż obwodowa). Potwierdzenie można złożyć bezpośrednio w szkole (wzór dostępny jest na internetowej stronie NABÓR), poprzez system elektroniczny (za pomocą indywidualnego kodu PIN nadawanego w trakcie wypełniania wniosku) lub przesłać skan oświadczenia na skrzynkę mailową szkoły. Niezłożenie oświadczenia oznacza rezygnację z miejsca.

30 czerwca, o godzinie 12.00 w szkołach zostanie ogłoszona lista osób przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona bezpośrednio w placówkach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami (nie będzie można składać wniosków w systemie NABÓR). Jej termin, po 30 czerwca ogłoszą dyrektorzy poszczególnych szkół. Informacji na ten temat warto więc szukać bezpośrednio w placówce. Wykaz podstawówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej będzie dostępny w systemie NABÓR od 1 lipca. 

Rekrutacja w czasie pandemii

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych rozpoczął się 6 kwietnia. Składanie dokumentów trwało do 27 kwietnia (z uwagi na stan pandemii można było zrobić to elektronicznie lub za pośrednictwem poczty). Zawieszenie zajęć spowodowało konieczność zmian w harmonogramie - chodzi o termin przeprowadzenia testów sprawności fizycznej (klasy sportowe) oraz testu predyspozycji (klasa eksperymentalna). Częściowe otwarcie szkół od 1 czerwca umożliwiło dokończenie procedury  rekrutacji, w tym przeprowadzenie testów.

AJ/ WO

sieci społecznościowe