Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - zegar tyka

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas tylko do piątku, 14 czerwca. Zostało więc już niewiele czasu. 

Zdjęcie przedstawia uczniów przed szkołą. - grafika artykułu
Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas tylko do piątku, 14 czerwca

Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 z powiatu, które odpowiadają ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia. 

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Rekrutacja, podobnie jak w latach poprzednich, odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu Nabór. Za pomocą tej strony można wypełnić i złożyć wniosek. Tam też znajdują się wszystkie niezbędne informacje. 

Najważniejsze terminy

Harmonogram rekrutacji został określony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Nabór rozpoczął się 20 maja i potrwa do piątku, 14 czerwca (do godz. 15). 

Od 21 czerwca do 5 lipca (do godz. 15) młodzież musi dostarczyć do placówki pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (te ogłoszone zostaną 3 lipca). To także ostatni moment na ewentualną zmianę decyzji w sprawie wyboru szkoły. 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 11 lipca (o godz. 12). Wolę przyjęcia należy potwierdzić do 17 lipca (do godz. 15). Wówczas do placówki, do której dostał się uczeń, trzeba dostarczyć oryginały dokumentów (w przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie). Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 18 lipca (o godz. 12). Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Kryteria naboru

O tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły, zdecyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane będą: 

  • wynik egzaminu ósmoklasisty, 
  • oceny na świadectwie - z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału), 
  • świadectwo z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie.

Do zdobycia jest maksymalnie 200 punktów. Na stronie Nabór znajduje się kalkulator, w którym można policzyć swój wynik. 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (wymienionych w zarządzeniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty) przyjmowani są do wybranych szkół z pominięciem pozostałych kryteriów.

Oferta jest bardzo bogata

Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025 odbywa się wspólnie z Powiatem Poznańskim. Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz powiatu wskazuje je na jednym wniosku. 

W tegorocznej rekrutacji Miasto Poznań zaplanowało uruchomienie 216 oddziałów. Łącznie na absolwentów podstawówek w stolicy Wielkopolski czekają aż 6964 miejsca. Do tego dochodzi 1117 miejsc w szkołach powiatowych. 

Aby sprostać oczekiwaniom młodych ludzi, poznańskie szkoły stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną. Do propozycji skierowanych do absolwentów szkół podstawowych, którzy myślą o nauce w technikum lub szkole branżowej, regularnie dochodzą nowe zawody. Dla przykładu, w roku szkolnym 2024/25 po raz pierwszy uruchomiona została rekrutacja w zawodzie technik elektromobilności w Technikum Samochodowym. Łącznie na młodych ludzi w technikach i szkołach branżowych czeka 75 zawodów. 

Licea ogólnokształcące proponują natomiast bogatą ofertę oddziałów ogólnodostępnych, wstępnych, sportowych i dwujęzycznych. W zależności od zainteresowań na młodzież czekają np. klasy humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, prawnicze, medyczne, ekonomiczne, politechniczne, akademickie, informatyczne, turystyczne, medialne, biznesowe, europejskie, przyrodnicze, językowe, a nawet takie propozycje jak architektura i design, projektowanie gier komputerowych z elementami sztucznej inteligencji czy kryminologia i resocjalizacja. Do wyboru są też tzw. klasy mundurowe - policyjne, strażackie, sportowo obronne czy oddziały przygotowania wojskowego.

Dodatkowe informacje

Informacje o ofercie poszczególnych szkół można znaleźć na stronie Nabór. Tam też, w zakładce Dokumenty znajdują się inne przydatne wiadomości (np. jak wypełnić wniosek) oraz oświadczenia do pobrania. 

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i rekrutacji dodatkowe informacje uczeń może uzyskać w swojej szkole podstawowej, w szkołach ponadpodstawowych, do których przyjęcie się stara oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania - pod numerami telefonu: 61 878 42 97, 61 878 57 15, 61 878 43 01, 61 878 43 67, 61 878 41 85 oraz adresem e-mail: serwis_oswiata@um.poznan.pl.

AJ