Strażacka propozycja na lato, czyli o warsztatach z bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy!

Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania serdecznie zachęcają do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych w interaktywnej sali "OGNIK" oraz Interaktywnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Przeciwpożarowej "ICEEP".

Strażacka propozycja na lato, czyli o warsztatach z bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy! - grafika artykułu
Strażacka propozycja na lato, czyli o warsztatach z bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy!

Zajęcia skierowane są przede wszystkim dla grup zorganizowanych, ale i osób chcących indywidualnie zgłębić temat bezpieczeństwa pożarowego. Każdy z nas może odwiedzić interaktywną salę edukacyjną "OGNIK" oraz ICEEP. To tutaj specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej przekazują dzieciom i młodzieży wiedzę oraz informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Interaktywne i bogate wyposażenie sali edukacyjnej oraz przygotowane wcześniej modelowe scenariusze lekcji, dają gwarancję skuteczności. Pozwalają także w oryginalny i ciekawy sposób przekazać niezwykle istotne wiadomości oraz umiejętności. Dzieci uczą się w warunkach kontrolowanego zagrożenia z możliwością poznania właściwych sposobów  reagowania. Głównym celem zajęć jest przekazanie wiedzy w taki sposób, aby dzieci i młodzież nauczyły się jak unikać zagrożeń w swoim otoczeniu, co można w nim poprawić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich, a także jak prawidłowo zareagować w przypadku zagrożenia. Proponowana tematyka obejmuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z ogniem, uświadamianie zagrożeń, z jakimi możemy spotkać się na co dzień, naukę prawidłowego zgłoszenia zdarzenia, podstaw pierwszej pomocy, czy zasad właściwej ewakuacji. W trakcie zajęć zwraca się również uwagę na naszą przyrodę - prowadzący zajęcia uczą dbałości o las, wodę czy czyste powietrze. Niewątpliwą atrakcją sali jest "Domek Zagrożeń" - pełen dźwięków, efektów dymowych i świetlnych, symulator zagrożeń, który w mikro skali pokaże co może wydarzyć się w naszym domu, gdy nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.  

Dla starszych odbiorców przygotowano w Interaktywnym Centrum Edukacji Ekologicznej i Przeciwpożarowej atrakcję w formie tzw. "escape roomu", czyli pokoju zagadek - innego niż wszystkie, bo o tematyce przeciwpożarowej i ekologicznej.
"Escape room" obejmuje 6 pomieszczeń, powiązanych ze sobą funkcjonalnie. W każdym pomieszczeniu należy rozwiązać inną zagadkę. Wykonanie jednego zadania umożliwia przejście do kolejnego pomieszczenia. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność rozwiązania zagadki w jak najkrótszym czasie, tak aby wprowadzić do zabawy element rywalizacji pomiędzy grupami przechodzącymi przez "escape room". Każda zagadka dotyczy innych kwestii bezpieczeństwa, każdy pokój jest inny i zaskakujący, a presja czasu, tak jak w prawdziwym życiu, sprawdza nasze umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Zabawa w ICEEP "escape room" jest uzupełnieniem zajęć w sali edukacyjnej "OGNIK". Skierowana jest do nieco starszych odbiorców. Całość wykonana jest zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odbywa się pod opieką przeszkolonego funkcjonariusza. Poszczególne pomieszczenia są monitorowane przez kamery i posiadają możliwość natychmiastowego ich opuszczenia.
Proponowane przez Straż zajęcia trwają 1,5 godziny, w trakcie której ok. 45 minut poświęcone jest na edukacyjną zabawę w sali "OGNIK"  oraz w zależności od wieku dzieci i młodzieży także w ICEEP, a pozostały czas na zapoznanie się z pracą strażaka i sprzętu, jaki wykorzystuje w swoich działaniach.

Szczegółowe informacje (zapisy) dostępne pod numerem telefonu 477716379 oraz adresem mailowym: prewencjaspoleczna@kmpsp.poznan.pl

Link do krótkiego reportażu o sali edukacyjnej "OGNIK" ->  https://youtu.be/5b6ImopcLdo