Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Drodzy rodzice,

w załączniku znajduje się pismo dotyczące zmian terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/p z dnia 30 stycznia 2020 r.

Załączniki