Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Drodzy rodzice,

w załączniku znajduje się pismo dotyczące zmian terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych - grafika artykułu
Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 65/2020/p z dnia 30 stycznia 2020 r.

Załączniki

sieci społecznościowe