Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

  • Biblioteka

Etat/liczba godzin: 1 etat / 30 godz.

Kontakt

dyr. Magdalena Zielenkiewicz
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
ul. Rolna 8; 62-004 Czerwonak

Telefon: 618120250
E-mail: spczerwonak@poczta.onet.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-25

Oferta ważna do: 2019-07-31

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).