Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - oferta pracy dla nauczyciela

Oferta

Przedmioty:

Etat/liczba godzin: 0,25/18 doradztwo zawodowe

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Garbary 82

E-mail: sp40mieszko@go2.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-07

Oferta ważna do: 2019-07-31

Dane osobowe

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).