Zespół Szkół im.7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku - oferta pracy dla pracownika administracyjnego

Oferta

Etat/liczba godzin: 0,5 etatu specjalista ds administracyjno-gospodarczych

Wymagania:

wykształcenie techniczne, administracyjne

Zakres obowiązków:

Specjalista ds administracyjno-gospodarczych: Organizuje i nadzoruje prace remontowe w szkole. Zapewnia sprawność techniczną i eksploatacyjną budynku szkoły.Zaopatruje szkołę w: - środki do utrzymania czystości pomieszczeń szkolnych, - odzież ochronną i środki bhp dla pracowników, - artykuły stanowiące wyposażenie szkoły i prowadzi stosowną dokumentację. Prowadzi magazyn środków czystości i sporządza zużycie tych środków na koniec miesiąca. Prowadzi ewidencję wartościową i ilościową wyposażenia szkoły: - księgi inwentarzowe, - księgi środków trwałych, - księga obiektu budowlanego. Znakuje sprzęt i wyposażenie. Sporządza umowy najmu. Przygotowuje dane do projektu budżetu szkoły odnośnie wydatków rzeczowych szkoły: - na zakup energii, - materiałów i wyposażenia, - usług pozostałych, - innych opłat Prowadzi rejestr zobowiązań finansowych szkoły oraz określa zaangażowanie. Zapewnia utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach na terenie szkoły

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Zespół Szkół im.7 Pułku Strzelców Konnych Wlkp. w Biedrusku
Wojskowa 5
618123080
sekretariat@spbiedrusko.edu.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2019-06-10

Oferta ważna do: 2019-08-02

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).