Oświata w liczbach

Poniższe opracowanie "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych" opisuje stan realizacji zadań oświatowych w Poznaniu w roku szkolnym 2022/2023. Zagadnienia w poszczególnych blokach tematycznych zaproponowanych w materiale opisują m.in. organizację sieci szkół i placówek oświatowych, upowszechnianie kultury fizycznej i podnoszenie poziomu sportowego, awans zawodowy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, kwestie finansowe, inicjatywy i programy edukacyjne, remonty i inwestycje. Mamy nadzieję, że Informator dostarczy Państwu przydatnych informacji.

Załączniki


W załączniku publikujemy podsumowanie działań w ramach SOMP.

Załączniki