100. rocznica śmierci prezydenta Drwęskiego

14 września przypada rocznica śmierci Jarogniewa Drwęskiego - pierwszego po zaborach prezydenta miasta. Kwiaty na grobie wybitnego poznaniaka złożyli prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i jego zastępca Mariusz Wiśniewski.

Galeria zdjęć przedstawia uroczystości przy grobie prezydenta J. Drwęskiego. - grafika artykułu
100. rocznica śmierci prezydenta Drwęskiego.

Wtorkowe uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele Chrystusa Sługi w Poznaniu. Następnie uczestnicy spotkali się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha, gdzie znajduje się mogiła pierwszego po zaborach włodarza stolicy Wielkopolski. 

Oprócz władz miasta hołd zmarłemu oddali także poznańscy uczniowie oraz dyrekcja Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego. Na grobie złożono wiązanki kwiatów.

- Prezydent Drwęski został zapamiętany przez kolejne pokolenia poznaniaków przede wszystkim za swoją pracowitość i niezwykłe umiejętności organizacyjne. Jest dla nas także wzorem męża stanu, któremu mimo trudnych warunków, jakie panowały tuż po zaborach, udało się bardzo dużo osiągnąć. W czasie swojej kadencji podjął wysiłki na rzecz spolonizowania administracji i ożywienia narodowej kultury. Powołał Związek Miast Polskich. Dzięki jego staraniom uruchomiono Operę Poznańską, miasto przejęło Bibliotekę Raczyńskich i Teatr Polski. Odpowiadał również za Targi Krajowe, które później przerodziły się w Międzynarodowe Targi Poznańskie. Zmarł w 1921 r., po zaledwie dwóch latach sprawowania urzędu - przypomina prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. 

We wtorek, w rocznicę śmierci wybitnego poznaniaka w Bazarze Poznańskim oraz Collegium Minus UAM odbywa się konferencja naukowa pt. "Poznań i Wielkopolska 100 lat po śmierci Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego Prezydenta Miasta Poznania w niepodległej Polsce". Ponadto w Teatrze Polskim w Poznaniu o godz. 18 wystawiona zostanie "Reni" - sztuka w jednym akcie napisanej przez pierwszego po zaborach prezydenta miasta.

Prezydent, działacz, pisarz 

Jarogniew Mikołaj Drwęski urodził się 6 grudnia 1875 r. w rodzinnym majątku w Glinnie koło Wągrowca. W 1895 r. zdał maturę w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Następnie ukończył studia prawniczo-ekonomiczne na berlińskim uniwersytecie. Do 1918 r. prowadził kancelarię adwokacką.

Pisał artykuły z zakresu kultury do "Przeglądu Poznańskiego" i "Przeglądu Wielkopolskiego". W latach 1904-1905 oraz 1915-1918 sprawował urząd członka Rady Miejskiej Poznania. W 1914 r. wszedł w skład konspiracyjnego organu będącego "gabinetem cieni" rady. W 1918 r. organ ten ujawnił się jako Rada Ludowa Miasta Poznania.

11 listopada 1918 r., na wniosek Naczelnej Rady Ludowej, został mianowany przez Wydział Wykonawczy Rady Robotników i Żołnierzy pierwszym polskim nadburmistrzem Poznania, a wyłoniona w marcu 1919 r. polska Rada Miasta powierzyła mu 17 kwietnia 1919 r. stanowisko prezydenta Poznania.

Między innymi z jego inicjatywy powstał - w maju 1919 r. roku - uniwersytet, symbol polskości. Dzięki staraniom Jarogniewa Drwęskiego uruchomiono 17 sierpnia 1919 r. Operę Poznańską, również z jego inicjatywy miasto przejęło Bibliotekę Raczyńskich i Teatr Polski.

Drwęski spolonizował miasto, nazywając po polsku wszystkie jego place i ulice. Jego projektem były również Targi Krajowe, które odbyły się w maju 1921 r. Doprowadził również do powstania Związku Miast Polskich, którego był pierwszym prezesem.

Jego kolejnym osiągnięciem był pierwszy projekt polskiej ordynacji miejskiej, która odegrała bardzo znaczącą rolę w unifikacji norm prawa miejskiego w Polsce. Na ten okres przypada również jego prezesura Towarzystwa Prawno-Ekonomicznego w Poznaniu oraz członkostwo w zespole redakcyjnym "Przeglądu Prawno-Ekonomicznego".

Jarogniew Drwęski działał również w dziedzinie sportu. Był organizatorem Klubu Wioślarskiego 04, Bractwa Strzeleckiego oraz Aeroklubu Polskiego w Poznaniu, którego był prezesem.

W 1921 r. zachorował na dyzenterię, wskutek czego zmarł 14 września, w wieku 45 lat. Pochowano go na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha.

Drwęski był także autorem wierszy, esejów, publikował artykuły w międzywojennej prasie. W 1898 r. na deskach teatru Polskiego w Poznaniu wystawiono jednoaktówkę jego autorstwa pt. "Reni". 

JZ

sieci społecznościowe