Apel do rodziców

Szanowni Rodzice, w okresie wzmożonych przypadków zachorowań związanych z wirusem SARS-CoV-2, jako prezydent Miasta Poznania, zdecydowałem o podjęciu radykalnych środków mających na celu ograniczenie rozwoju epidemii. Rekomendowałem, by od dnia 11 marca zamknięte zostały wszystkie instytucje miejskie, które na co dzień stanowią dla Państwa przestrzeń życia, nauki i pracy. W ślad za Poznaniem takie decyzje zostały podjęte na szczeblu krajowym.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, zaapelował do poznańskich rodziców - grafika artykułu
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, zaapelował do poznańskich rodziców

Decyzją dyrektorów zostały zamknięte w Poznaniu placówki oświatowe - przedszkola i szkoły, żłobki, miejskie instytucje kultury, baseny, zoo, czytelnie. Wstrzymano też wizyty w szpitalach oraz odwołano imprezy masowe. Takie działania zmierzające do ograniczenia liczby zachorowań nie miały dotąd precedensu, stąd stanowią zadanie niezwykle trudne, odpowiedzialne, wymagające mobilizacji oraz zrozumienia powagi tych okoliczności.

Kieruję do Państwa - Drodzy Rodzice prośbę o odpowiedzialne współdziałanie. Apeluję o wyjaśnienie dzieciom obecnej sytuacji. Zamknięcie szkół nie jest formą dodatkowych ferii, więc może stanowić dla dzieci czas nauki w warunkach domowych - powtórzeń materiału dydaktycznego i wszelkiej pracy, która ma charakter edukacyjny. Proszę o dopilnowanie, by dzieci w wieku powyżej 8 lat, które nie wymagają bezpośredniej opieki rodzica, nie przebywały w miejscach publicznych. Nie rekomenduję również pobytu na placach zabaw dzieci młodszych, a na obiektach sportowych dzieci starszych oraz przebywania w dużych skupiskach osób.

Jednocześnie informuję, że rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni w wysokości 80% wartości wynagrodzenia. Rodzic może również skorzystać z innych form umożliwiających opiekę nad dziećmi, w tym urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie albo form pracy zdalnej w warunkach domowych, po uzgodnieniu z pracodawcą.

Proszę, by dzieci nie miały bliskich kontaktów z osobami starszymi, których w sposób nadzwyczajny musimy chronić przez zarażeniem koronawirusem. Nie rekomenduję zdecydowanie powierzenia opieki nad dziećmi dziadkom i osobom starszym. Pragnę podkreślić i przypomnieć, że obowiązek opieki nad dzieckiem w obecnych okolicznościach należy do rodziców. Dotyczy to dzieci do lat 8 i powyżej.