Nowy konsul honorowy Francji w Poznaniu

Nowym konsulem honorowym Francji w Poznaniu został dr hab. Igor Kraszewski, profesor UAM. Ceremonia wręczenia aktu powołania odbyła się w czwartek, 3 września, w Domu Bretanii. Konsulowi pogratulował m.in. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Nowy konsul, prof. Igor Kraszewski, przybija koronawirusowego żółwika z Jackiem Jaśkowiakiem, prezydentem Poznania - grafika artykułu
Nowym konsulem honorowym został dr hab. Igor Kraszewski, prof. UAM

- Z wielką przyjemnością przyjechałem dziś do Poznania, by wziąć udział w tej uroczystości - podkreślał Frédéric Billet, ambasador Francji. - Jestem tu, by oficjalnie mianować nowego konsula honorowego Francji w Poznaniu. Profesor Igor Kraszewski posiada wszelkie cechy potrzebne do tego, by pełnić rolę łącznika między obywatelami Polski i Francji. Doceniam też głęboko przychylność miasta wobec działań promujących Republikę w Poznaniu i Wielkopolsce. Związki tego regionu z Bretanią są zakorzenione w historii, a wielką w nich rolę odgrywa obecnie Dom Bretanii - kolebka kowych projektów i ważnych inicjatyw. Życzę nowemu konsulowi sukcesów i powodzenia. 

Po tych słowach ambasador oficjalnie przekazał prof. Kraszewskiemu patent konsula i flagę Francji oraz Europy. 

- Serdecznie gratuluję objęcia tej funkcji - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Cieszę się, że współpraca Francji i stolicy Wielkopolski trwa już tyle lat. Dziękuję za zaufanie, którym państwo obdarzyli Poznań, za wsparcie w latach 90., gdy uczyliśmy się demokracji i wolności, a także za wymierne korzyści, jakie Poznań wyniósł z tej współpracy. Obejmuje ona nie tylko działania kulturalne z Rennes, naszym miastem partnerskim, ale i przedsięwzięcia biznesowe. Jednym z ważnych partnerów Poznania jest Veolia - przy jej udziale liczba gospodarstw domowych opalanych węglem zmalała w ciągu ostatnich 25 lat z 55 do kilkunastu procent. 

Dr hab. Igor Kraszewski, prof. UAM urodził się w 1976 r. w Poznaniu. Był dwukrotnym stypendystą rządu francuskiego podczas prac nad swoim doktoratem. Po jego obronie został zatrudniony w Instytucie Historii UAM i kontynuował współpracę z licznymi uczelniami francuskimi. Zrealizował wiele wspólnych projektów naukowych i konferencji, współorganizował wymianę studentów. Zajmuje się między innymi wymianą kulturalną i stosunkami politycznymi między Królestwem Francji a Rzecząpospolitą Obojga Narodów w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.). W 2019 r. uzyskał habilitację, a od października 2019 r. został profesorem UAM w Poznaniu, na Wydziale Historii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, wielbicielem opery barokowej i siedemnastowiecznego dramatu francuskiego. 

- Stosunki Polski z Francją to więzy dwojakie: rozumu i serca - mówił prof. Igor Kraszewski. - Rola konsula streszcza się w słowach: życzliwa obecność. Rozumiem znaczenie życzliwego głosu, gdy jest się daleko, za granicą, w kłopotach. Wówczas miejsce, do którego można przyjść i uzyskać pomoc oraz życzliwe wysłuchanie, jest bardzo ważne. Jeśli uda mi się w pracy konsula tę współpracę i życzliwość w ramach więzi serca i rozumu podtrzymywać, to uznam, że zrobiłem to, co do mnie należało.

Konsul honorowy może m.in. przekazywać paszporty, wydawać zaświadczenia administracyjne, poświadczać zgodność dokumentów z oryginałem i załatwiać liczne formalności. Swoje biuro będzie miał w Domu Bretanii przy Starym Rynku. 

- Naszą misją jest zbliżanie kultur - wyjaśnia Elzbieta Sokołowska, dyrektor Domu Bretanii. - Zorganizowaliśmy już setki wydarzeń poświęconych kulturze Francji i językowi francuskiemu. Ta działalność trwająca już prawie trzy dekady jest możliwa dzięki wsparciu i pomocy Miasta Poznań, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. 

AW

sieci społecznościowe