Kontrapasy są pasami wydzielonymi na jezdni linią ciągłą lub przerywaną, oznakowanymi symbolami roweru (znak P-23) wskazującymi kierunek ruchu rowerowego. Dodatkowo na kontrapasie często umieszcza się strzałki, aby jednoznacznie wskazać jedyny dopuszczalny kierunek poruszania się rowerzystów.

Na ulicy jednokierunkowej z kontrapasem, pod znakiem o zakazie wjazdu (B-2) i o ulicy jednokierunkowej (D-3), umieszczone są tabliczki z symbolem roweru i opisem "Nie dotyczy" (T-22).

Warto wiedzieć: jazda kontrapasem możliwa jest wyłącznie w jednym kierunku - przeciwnym do kierunku jazdy innych pojazdów. Na ulicy z wyznaczonym kontrapasem rowerzyści, którzy poruszają się zgodnie z kierunkiem jazdy innych pojazdów, zobowiązani są do jazdy poza kontrapasem, czyli tak jak samochody.

Kontrapas nie jest parkingiem - w jego obrębie obowiązuje zakaz parkowania.

Kontrapas nie jest chodnikiem - jest przeznaczony wyłącznie dla ruchu rowerowego "pod prąd".

Film