Kontraruch rowerowy

Ulice jednokierunkowe z jednym lub najwyżej dwoma pasami ruchu i prędkości dopuszczalnej nie większej niż 50 km/h powinny być dostępne dla ruchu rowerowego w obu kierunkach. Takie rozwiązanie nazywane jest kontraruchem rowerowym. Wprowadzono je od października 2015 roku, dzięki zmianie przepisów ruchu drogowego.

Dzięki kontraruchowi, możemy poruszać się na rowerze w obu kierunkach nawet wtedy, gdy droga jest jednokierunkowa dla pozostałych pojazdów.

O tym, że dla cyklistów ulica jest dwukierunkowa, informuje znak P-27, czyli tak zwany "sierżant rowerowy" - jest to symbol roweru z dwoma strzałkami, wskazującymi kierunek ruchu rowerowego. Ponieważ strzałki te przypominają wyglądem wojskowy stopień starszego sierżanta, stąd wynika potoczna nazwa znaku. Maluje się go na jezdni nie rzadziej, niż co 50 metrów.

Taki znak drogowy zwraca uwagę kierowcom, że mogą się tu spotkać z ruchem rowerowym. Co ważne, na ulicach z kontraruchem rowerowym obowiązuje ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h.

Pierwszy kontraruch w Poznaniu został wprowadzony w październiku 2015 roku na ulicy Wieniawskiego. Od tej pory znalazł zastosowanie w wielu innych obszarach, w szczególności w rejonie Starego Miasta.

Film