Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej

Nowa infrastruktura drogowa, która zastąpi istniejący chodnik powstanie pomiędzy ul. Ostrowską i Szczepankowo. Dzięki niej rowerzyści i piesi zyskają wygodne połączenie pomiędzy rondem im. Mycielskich, a ul. Szczepankowo.

Ul. Ługańska przed budową ciągu pieszo-rowerowego - grafika artykułu
Przy ul. Ługańskiej rowerzyści i piesi zyskają wygodne połączenie pomiędzy rondem im. Mycielskich, a ul. Szczepankowo fot. ZDM

Prace budowlane przy ul. Ługańskiej rozpoczną się 2 listopada. Ciąg pieszo-rowerowy będzie miał szerokość min. 3 metrów i będzie zlokalizowany po południowej stronie ulicy. Inwestycja obejmie również przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji. Przystanek autobusowy "Ługańska" przesunięty zostanie w stronę ul. Ostrowskiej (na odcinek pomiędzy ul. Bodawską i Iłowską). Wykonane będą również indywidualne zjazdy na posesje sąsiadujące z drogą.

Koszt budowy wyniesie ponad 620 tysięcy złotych.

Organizacja ruchu w czasie robót

Prace budowlane na ul. Ługańskiej będą wiązać się z utrudnieniami dla kierowców. Do 31 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie tutaj tymczasowa organizacja ruchu.

W pierwszym etapie prac ul. Ługańska będzie jednokierunkowa na odcinku od  ul. Szczepankowo do ul. Ostrowskiej. W tym czasie ul. Rodawska i Skibowa będą jednokierunkowe w kierunku ul. Szczepankowo, a ul. Iłowska i Bodawska będą ulicami bez wjazdu w ul. Ługańską w rejonie powyższych wlotów. Objazd wyznaczono ulicami: Ostrowską, Rodawską, Skibową i Szczepankowo, a dla ul. Michałowo - ulicą Stewnicką.

W drugim etapie prac ruch dwukierunkowy w ciągu ul. Ługańskiej zostanie przywrócony, a ruch pieszych odbywać się będzie drugą stroną ulicy.

Na trasie objazdu wyznaczone zostaną tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej. Z uwagi na związane z pracami ograniczenia parkowania prosimy kierowców o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc oznaczonych zakazem zatrzymywania się. Utrzymane zostaną dojścia do posesji.

ZDM

sieci społecznościowe