Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej

Do końca stycznia nastąpi podsumowanie konsultacji społecznych do koncepcji przebudowy ul. Kolejowej. Zgłoszono blisko sześćdziesiąt uwag.

Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej
Koncepcja przebudowy ul. Kolejowej

Konsultacje trwały od 25 listopada do 8 grudnia zeszłego roku. Mieszkańcy mogli zapoznać się z opracowaną koncepcją i wnieść swoje uwagi. Zainteresowane osoby mogły wziąć udział w spotkaniu, które odbyło się 28 listopada w budynku liceum ogólnokształcącym przy ul. Potockiej 38. Uwagi i sugestie można było również przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kierując list do siedziby ZDM w Poznaniu.

W ramach konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Kolejowej do ZDM wpłynęło 27 wiadomości email oraz 14 pism mieszkańców. Wyodrębniono z nich 58 uwag, pytań i propozycji zmian do zaprezentowanej dokumentacji. Wśród najczęściej pojawiających się postulatów znalazły się następujące zagadnienia:

Linia autobusowa na ul. Kolejowej. Zarówno podczas spotkania z mieszkańcami, jak i w przesłanych wiadomościach część uczestników konsultacji wyrażała sprzeciw wobec ewentualnego poprowadzenia ulicą Kolejową linii autobusowej.

Skrzyżowanie ul. Kolejowej i Potockiej. Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. W związku z tym pojawiły się propozycje wyznaczenia w tym miejscu ronda, zwężenia jezdni lub montażu sygnalizacji świetlnej.

Zieleń. Równie istotna dla uczestników konsultacji była kwestia zachowania zielonego charakteru ulicy; mieszkańcy postulowali nasadzenie jak największej możliwej liczby drzew, czy też zastąpienie trawników krzewami.

Wykorzystanie elementów istniejącej nawierzchni przy przebudowie. Uczestnicy konsultacji podkreślali, że przy przebudowie należy zastosować materiały pozyskane z rozbiórki brukowanej jezdni i płyt granitowych, z których wykonany jest chodnik.

Wszystkie przesłane uwagi zostały zebrane i zostaną przeanalizowane przez projektantów i merytoryczne wydziały ZDM, którzy ocenią je pod kątem zasadności uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Decyzje w tym obszarze zostaną podjęte i opublikowane na stronie internetowej ZDM w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

Szczegóły dotyczące podsumowania konsultacji społecznych dostępne są w zakładce Konsultacje społeczne.

ZDM