Przebudowa trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj - infrastruktura rowerowa

Kończy się pierwszy etap zadania "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej". Gotowa jest infrastruktura-torowo sieciowa, w drugiej połowie września zakończy się wyposażanie przystanków w tzw. małą architekturę, zakładanie zieleni, wprowadzona zostanie też stała organizacja ruchu. Planowane jest również zwiększenie zakresu działań polegających na odtwarzaniu części istniejących chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Rondo Żegrze - zdjęcie ZTM
Rondo Żegrze - zdjęcie ZTM

ZTM:

Wnikliwie zapoznaliśmy się z raportem przygotowanym przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Dziękując za wszelkie uwagi, informujemy, że osoby odpowiedzialne w jednostkach miejskich za infrastrukturę rowerową analizują zgłoszone wnioski pod kątem możliwości ich wdrożenia w ramach realizowanej inwestycji.

Pragniemy jednak podkreślić, że w realizowanym obecnie etapie inwestycji głównym celem była przebudowa trasy tramwajowej, a pozostały zakres robót związany był m.in. z przebudową i budową infrastruktury podziemnej i - co się z tym wiąże - odtworzeniem nawierzchni.

Natomiast w kolejnych etapach zakresem inwestycji objęto całą szerokość pasa drogowego, a infrastruktura rowerowa będzie realizowana w sposób kompleksowy. Przewidziane są: nowa droga rowerowa wzdłuż ulicy Unii Lubelskiej, wraz z zadaszonym parkingiem przy nowej pętli autobusowo-tramwajowej, a w kolejnym etapie zostanie zbudowana droga rowerowa wzdłuż trasy tramwajowej, tzw. trasy kórnickiej (Radial 1 Programu Rowerowego).

Więcej informacji na temat inwestycji:nowe-rataje.pl