Przewożenie rowerów komunikacją miejską

Warto zaznaczyć, że rowery w Poznaniu można przewozić komunikacją miejską, czyli autobusami lub tramwajami, ale tylko w szczególnych okolicznościach. Taką sytuacją może być nagłe załamanie pogody lub uszkodzenie roweru, które uniemożliwia dalszą jazdę. Rower należy przewozić wyłącznie w miejscu oznaczonym piktogramem oraz w taki sposób, aby nie zagrażał lub nie przeszkadzał innym pasażerom.

Szczegóły określa Regulamin przewozów Zarządu Transportu Miejskiego

(http://ztm.poznan.pl/pl/komunikacja/regulamin-przewozow/).

Przewóz roweru pociągami Kolei Wielkopolskich i POLREGIO (którymi posiadacze biletów okresowych PEKA mogą jeździć w granicach Poznania bez dodatkowych opłat) jest niestety płatny. Obowiązują taryfy poszczególnych przewoźników - szczegóły dostępne m.in. w poradniku Urzędu Transportu Kolejowego [LINK]. 


Poradnik dobrych praktyk został udostępniony na stronie Zarządu Transportu Miejskiego [LINK].