Rowery w komunikacji miejskiej

Kwestię przewożenia rowerów komunikacją miejską regulują "Przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Miasto Poznań od 1.01.2021r.". Pełen tekst można przeczytać tutaj: Przepisy porządkowe (ztm.poznan.pl).

Przygotowaliśmy jednak wyciąg z tego dokumentu, w którym skrótowo wyjaśniono najważniejsze zasady poruszania się z rowerem w komunikacji miejskiej.

Podstawowe zasady

Poznańska komunikacja miejska pozwala na przewożenie rowerów w autobusach i tramwajach. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym zapewnimy bezpieczną podróż sobie i innym pasażerom.

Rowery możemy przewozić w pojazdach oznaczonych piktogramem roweru. Znajduje się on przy wejściu, które jest najbliżej miejsca przeznaczonego do transportu rowerów.

Właśnie w tym miejscu powinniśmy ulokować nasz rower po wejściu do pojazdu. Pamiętajmy o zabezpieczeniu go w odpowiedni sposób za pomocą taśm, które znajdują się na poręczach pojazdu.

Pamiętajmy, że osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i wózki dziecięce mają pierwszeństwo w dostępie do tych miejsc. Jeżeli widzimy, że chcą wsiąść do pojazdu, zgodnie z regulaminem musimy ustąpić im miejsca. Jeżeli tego nie zrobimy, nasz rower zostanie potraktowany jako "nieuprawniony przewóz rzeczy", za co może grozić nam kara finansowa.

Choć nie ma reguły dotyczącej maksymalnej długości roweru, nie wszystkie nadają się do przewożenia w komunikacji miejskiej. Według przepisów porządkowych, do grupy rowerów niedozwolonych w komunikacji należą:

  • rowery współdzielone (np. Bolt),
  • wyposażone w silnik,
  • i wózki rowerowe.

Przejazd pociągiem

Koleje Wielkopolskie i Polregio pozwalają na przejazd w granicach strefy A (miasto Poznań + stacja Kiekrz) osobom posiadającym bilety okresowe zakodowane na karcie PEKA.

Nie dotyczy to jednak rowerów. Za ich przewóz pociągiem obowiązuje dodatkowa opłata.

Osoba podróżująca może transportować jeden rower w stanie nie poskładanym. Jeżeli rower byłby transportowany w postaci złożonej, np. w torbie, jest traktowany jako bagaż podręczny.

Szczegółowe informacje na temat warunków przewozu rowerów w pociągach Kolei Wielkopolskich można znaleźć na stronie internetowej: Przewóz rowerów (koleje-wielkopolskie.com.pl).


Data aktualizacji informacji: 9 maj 2023.