• apryl-apryl [prima aprilis okrzyk kwitujący udany żart primaaprilisowy]: Potym, jak dziadzia lecioł do antrejki i widzioł, że listowygu ni ma, to sie wołało: Apryl-apryl! Inform.