jasne z modrym

  • jasne z modrym fraz., wych. z użycia, niekiedy żart., iron. lub aprob. [wyraz m.in. podziwu, przestrachu, zdumienia lub aprobaty, tj. emocjonalnego stosunku mówiącego wobec zaistniałej sytuacji]: Jassne z modrym, jo już zmarnowano... Jasne z modrym, aleś ty elegancki! Inform. Jasne z modrym! Co to jest? Inform.