• kazać powsz. [pozwalać]: W niedziele matka mi nie kazała bawić sie z kolegami, musiałym iś z całom rodzinom na przechadzke. Inform. Co tak ryszesz tom ściane mama nie każe! Zasłysz.

sieci społecznościowe