• lewizna 1. ekspr.[ktoś podejrzany, prowadzący podwójne życie]: Ten Mój Paskud ale musiał być lewizna, dejcie spokój, tak mnie podejrzewać taki być zazdrosny. Ach, ten to ci jest lewizna i nie chce mieć z nim nic wspólnego! Inform. 2. ekspr.[praca wykonywana bez zezwolenia, "na lewo"]: No, pamiyntej, że to jest lewizna i dlatego bez podatku, nie? Inform. Na tej lewiźnie też sobie trochę zarobię. Inform.

sieci społecznościowe