• lorwas D lp -a obelż. [o mężczyźnie z marginesu społecznego]: Staro gu wyćpiuła, z takim lorwasem chodzić nie bydziesz. Inform. Z Edy był taki lurwas, za dziewuchami lotoł, gorzołe chloł. Inform. Do Kantorowicza takich lorbasów nie wpuszczali. Inform.