• majtać 1. [mieszać]: Majtasz już w tym garnku pół godziny. Inform. Wymarałem u braćki, co robi na budowie, wannę, co w niej mojtali wapno i mam łazienkę. A ty Biniu będziesz mojtał kulą ... ciasto na młodziach. 2. [mylić, kręcić]: Dziadzia, nie buntujcie! znowu majtacie? A książkę będę prowadziła. Stary, nie mojtej polityki zes Targami.