• naćpać [nawrzucać]: Naćpali mu kamlotów do teki i rechotali potem jak nie móg tego unieś. Inform. Naćpał do tej walizy byle czego, a ja potem musiałam przepakowywać. Zasłysz.