• obniesióny [zachmurzony (o niebie)]: Szło na gisówe, bo niebo było obniesione jak diaski, ale jo nic, tak jak stojołym jade. Niebo takie dzisiej obniesióne pewnie bydzie padać. Inform.

sieci społecznościowe