ochędożyć się

  • ochędożyć się wych. z użycia [oporządzić się]: Zanim sie ubrał, ogolił, ochędożył była dziesiąta. Inform. Sam się ochędożył, nie chciał niczyjej pomocy. Inform.