• sklep wych. z użycia [piwnica]: Najniższa część domu, położona zwykle pod ziemią, zwana w Galicji piwnicą, nazywa się w Wielkopolsce sklepem. Przed jaką piwnicą? No przed sklepem, panie kapitanie. To tak gadaj! Tam i sam jakiś starzec i parę niewiast w sklepach przesiadują. [...] grasowali po pomieszczeniach, strychach i sklepach. [...] skąpiały w "sklepach" kartofle, a przecież żaden Wilnianin bez "bulby" żyć nie potrafi. Ten, co handlował, nazywał się kupcem, posiadał kram, skład albo kolonialke. A sklep to piwnica. Zbiornik znajdował się pod kramem w sklepie. W sklepie kazołbym przebiyrać pyry, gwizdnołbym w pape i dołbym wciry. Po węgle i pyrki szło się z wemborkiem do sklepu, bo nazwa piwnica jeszcze wówczas nie była używana. Raz też posłała mnie po bulwy do sklepu. Przesiedziałem więc w piwnicy ponad godzinę i nic nie znalazłem. Ady zwiążemy chamana, jak będzie sieknięty, a potem możemy go trzymać u mnie wew sklepie. Zajdź po węgle do sklepu! Ze sklepu Stachu szlauch wycióngnie, a kurek na podwórzu jest. Inform.

sieci społecznościowe