• szkita ekspr.[noga]: Trzebno mieć jeszczyk szkiyty krychlate, żeby tu z siebie robić tyjater! U nas starych do boju mieli ruszyć wszyscy co jeszcze mogą szkietami przebierać. Tak, tak, niejednemu szwobowi wtedy my kalafe zmęglowali abo na szkiyty nadepli, że frygali jak zające. A pape, łapy i szkiyty mioł nigdy nie domyte. Inform. Żebyś "szkitę" złamała. A uślumprany i rzodzij myty niech se w wymborku wypłechto szkity. Nic, tylko szkity im z tyłka powyrywać, panie kapitanie! Co tak te szkity spod stołu wystawiasz?

sieci społecznościowe