• tetrać się ekspr.[robić coś, zwłaszcza wolno, niestarannie; grzebać się, guzdrać się]: Tetrzesz się, jakbyś miał smołę w łapach, z miejsca cię nie widać mruczał niezadowolony. Tetrali my sie z tóm tapetóm w sypialce bez trzy dni. Inform.

sieci społecznościowe