• u roboty [w pracy]: Oba my byli u roboty. Inform. Matka na sużbie, ojciec u roboty, a dzieciary na ulicy. Inform. Mój u roboty, przecież dzisiej nie jes niedziela. Inform.

sieci społecznościowe