• ujeżdżać powsz. [jeździć dużo i często, wyjeżdżać]: Każdy by chciał mieć takóm prace, żeby se móg ujeżdżać za granice. Inform. Óna z dzieciarami siedzi w dómu, a ón so ujeżdżo jak kawaler. Inform.

sieci społecznościowe