• unorać się [ubrudzić się]: Byłem u niego w niedzielę. Zawiozłem zabawki. Poszliśmy na spacer, cały się unorał w błocie, ale powiedział, tata wszystko jest okey. Stary, uwożej na sie, żebyś sie nie unoroł. Gdzieś sie tak unoroł? Inform.