• wew [w]: Tak my sie śmioli, aż na ulicy wiara zaczyna sie gapić wew nasze okna. Chcioł ci mu na to Bzdawka [...] odszczeknąć, że nie jest ale żaden marny zasrus, bo już dwa lata guli Cycerona siedzi wew "Wyższej Sekundzie". A resztę wieczoru, dla rozjaśnienia wew głowach przymierzali my się do berbeli, no, tak aby parę naposztków. Co, wszysko mosz wew ty torbie? Inform.