• ażeby! [...żeby nie wiem co!]: Wuja już przy kómpocie z korbola, zapowiedzioł ciotce, że musi iść na zawody, ażeby. Co sie tak ten Maras z naprzeciwka dó cie kramuje i tak mama sie na niego nie zgodzi, ażeby! Inform. Nie dam sie na to namówić, ażeby! Inform. Nic z tego nie będzie, ażeby! Inform.

sieci społecznościowe