Prof Dr Vassilis Klissouras (Grecja) 25.11.2015

Profesor Vassilis Klissouras od 1982 roku pracuje jako profesor ergofizjologii na Wydziale Medycyny Sportowej i Biologii Aktywności Fizycznej na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (od 2004 jako profesor emerytowany). Wcześniej, w latach 1967-1982 wykładał na Uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie. Pełni również funkcję profesora wizytującego Uniwersytet w Liege (Belgia), Uniwersytet w Jyvaskyla (Finlandia), Uniwersytet w Tokio (Japonia), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) oraz Uniwersytet w Pekinie (Chiny). Ponadto profesor pełnił takie funkcje jak:

- Dziekan Wydziału "Phisical Education and Sport Science" (1982-2001)

- Kierownik Zakładu "Sport Medicine and Biology of Exercise" (1982-2004)

- Kierownik laboratorium "Ergophysiology & Ergometry Laboratory" (1982-2004)

- Kierownik studiów podyplomowych "Biology of Exercise" (1998-2004)

- Członek senatu uczelni: University of Athens (1983-2001)

Najważniejszymi osiągnięciami naukowymi profesora Klissouras są pionierskie badania bliźniąt, prowadzone na początku lat 70-tych nad wpływem genetyki na możliwości sportowe u ludzi. Jest autorem ponad 100 oryginalnych prac naukowych z zakresu fizjologii, szczególnie związanych z podłożem genetycznym ludzkiej wydolności.

Profesor Klissouras otrzymał doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach (2009), jest członkiem "American College of Sports Medicine" (od 1973) oraz "European College of Sport Science" (od 1997). Pełni także funkcję koordynatora lub członka wielu zespołów eksperckich ds. unowocześniania europejskich programów nauczania w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej wielu europejskich Uniwersytetów (od 1996). Jest współzałożycielem "European Network of Sport Sciences in Higher Education", działa w licznych towarzystwach naukowych:

- Założyciel "European College of Sport Science"; sekretarz generalny (1995-2000)

- Członek zarządu "European Federation of Sports Medicine" (od 2004)

- Członek komisji rozwoju "International Federation of Sports Medicine" (od 2010)

- Prezydent założyciel "Hellenic Society of Sport Science (od 2000)

Wykład profesora Klissouras jest przeznaczony dla szerokiego grona pasjonatów sportu i osób zajmujących się analizowaniem biologicznego i środowiskowego podłoża ludzkiej wydolności i sprawności. Zainteresuje on szczególnie specjalistów z zakresu sportu (trenerów, instruktorów) i reprezentantów nauk o kulturze fizycznej oraz biologicznych i medycznych, ale także aktywnych fizycznie poznaniaków, którzy chcieliby świadomie pracować nad swoją formą.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej