Prof. dr hab. Henning Lobin (Niemcy) 4-5.11.2015

Dr hab. Henning Lobin to profesor w zakresie językoznawstwa niemieckiego, kierownik Katedry Językoznawstwa Stosowanego i Lingwistyki Komputerowej w Instytucie Filologii Germańskiej (Institut für Germanistik/Arbeitsbereich ASCL), Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen, a także Dyrektor Centrum Mediów Interaktywnych (Zentrum für Medien und Interaktivität) w Gießen.

Prof. dr hab. Henning Lobin (*1964) studiował germanistykę, filozofię i informatykę. Stopień doktora uzyskał w 1991 r. na Uniwersytecie w Bonn, habilitował się w roku 1996 na Uniwersytecie w Bielefeld, a w roku 1999 objął Katedrę Językoznawstwa Stosowanego i Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen. Był wiceprezydentem tego uniwersytetu, przez sześć lat przewodniczącym Towarzystwa Technologii Języka i Lingwistyki Komputerowej (Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik), od 2007 roku jest dyrektorem Centrum Mediów i Interaktywności (Zentrum für Medien und Interkativität) w Gießen oraz rzecznikiem licznych konsorcjów, m.in. wspieranych przez Fundację Volkswagena i Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).

Prof. Henning Lobin jest autorem ponad 70 artykułów naukowych, siedmiu monografii, m.in. Computerlinguistik und Texttechnologie (2010), Die wissenschaftliche Präsentation (2012) i En-gelbarts Traum (2014). Naukowiec realizuje także liczne projekty badawcze z zakresu lingwistyki komputerowej i technologii tekstu. jako kierownik lub współkierownik. W ostatnich latach pracował m. in. Przy projekcie Zeitung und Ausbildung in Hessen - news to use" [Prasa i Edukacja w Hesji - news to use]. Od roku 2012 do dzisiaj realizuje projekt "GeoBib - Virtueller Atlas und Online-Bibliographie der frühen Holocaustliteratur" [GeoBib - wirtualny atlas i bibliografia-online wczesnej literatury Holocaustu].

Do głównych obszarów badawczych prof. Henninga Lobina należą humanistyka cyfrowa (digital humanities), multimodalna komunikacja naukowa, modelowanie informacji z wykorzystaniem języka XML, technologia tekstu, standardy e-learningu, dependencyjna gramatyka języka niemieckiego, a także wpływ cyfryzacji na kulturę. Ten ostatni aspekt profesor porusza w swojej najnowszej publikacji pt.,, "Engelbarts Traum. Wie der Computer uns Lesen und Schreiben abnimmt" [Marzenie Engelbarta, czyli jak komputer odbiera nam pisanie i czytanie]". Autor odpowiada w niej na pytania dotyczące rozwoju e- kultury, a także wpływu komputeryzacji na umiejętność pisania, czytania czy funkcjonowanie instytucji naukowo - oświatowych.

Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego IFG UAM współpracuje z profesorem Lobinem od 2004 roku. W ramach tej współpracy odbywają się również wizyty pracowników naukowych IFG UAM w Gießen, m. in. roczny pobyt badawczy profesora UAM dr hab. Janusza Taborka w latach 2004 - 2005 czy staż doktorski, który odbył w latach 2013 - 2014 mgr Michał Piosik w ramach stypendium DAAD.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej