Prof. Edward I. Altman (USA) 15.04.2016

Profesor Edward I. Altman jest uznanym na całym świecie autorytetem w dziedzinie finansów, zarządzania ryzykiem i rynków finansowych. Dorobek naukowy profesora Altmana jest niezwykle obszerny i różnorodny. Najważniejszą dziedzinę badań profesora stanowi ryzyko upadłości w działalności przedsiębiorstw - w tym zastosowanie metod ilościowych do prognozowania upadłości - oraz zarządzanie przedsiębiorstwem w okresie kryzysu i restrukturyzacji. Opracowany przez prof. E. Altmana w 1968 r. tzw. model Z-score wszedł na stałe do standardów nauczania finansów przedsiębiorstw na całym świecie, a trafność jego wskazań stanowi do dziś punkt odniesienia dla innych modeli, tworzonych na potrzeby prognozowania upadłości.

Wśród innych zagadnień, które stanowiły przedmiot badań profesora E. Altmana wymienić należy w szczególności: procesy restrukturyzacji firm zagrożonych upadłością, zachowanie cen i stóp zwrotu akcji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością, opłacalność inwestycji w akcje firm zagrożonych upadłością, czynniki makroekonomiczne wpływające na intensywność procesów upadłościowych w gospodarce amerykańskiej, reakcje rynków finansowych na pogarszanie kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Niezwykle intensywna, wszechstronna działalność naukowa, edukacyjna i doradcza profesora Altmana spowodowały, że stał się on niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem. Działalność profesora doceniono na całym świecie. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami i tytułami honorowymi. Między innymi w 2005 r., w uznaniu osiągnięć profesora na polu nauki i praktyki gospodarczej czasopismo Treasury & Risk Management zaliczyło Go do "100 Najbardziej Wpływowych Ludzi w Dziedzinie Finansów" (100 Most Influential People in Finance). Do najważniejszych wyróżnień akademickich, którymi profesor został uhonorowany, zaliczyć należy przyznany mu w 1996 r. honorowy tytuł profesora Uniwersytetu w Buenos Aires, doktorat honorowy przyznany w 2011 r. przez Uniwersytet w Lund w Szwecji oraz doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej przyznany Mu w październiku 2015 r.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej